به سرکوبگران و آدمکشها ویزا ندهید - آلمان از جنبش مردم ایران حمایت میکند

-
روز جمعه (۲۶ تیر) صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، طی سخنانی از صاحبان قدرت در ایران خواست که حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران را رعایت کنند. مرکل با صراحت گفت: « به مردم همان آزادی عقیده‌ای را بدهید که ما نیز آن را می‌شناسیم »

آنگلا مرکل در سخنان خود جایگاه ویژه‌ای را به مبارزات مردم ایران اختصاص داد و تظاهرکنندگان ایرانی را ستود و به آن گروه از آنان اشاره کرد که در راه کسب حقوق خود بازداشت، مجروح یا حتی کشته شده‌اند. وی با نظر به تجربه‌ی شخصی خود در آلمان شرقی و خفقان حاکم بر آن پیش از فروپاشی دیوار برلین، گفت که وظیفه‌ی آلمان حمایت از انسان‌هایی است که در دیگر نقاط جهان برای رسیدن به آزادی مبارزه می‌کنند. مرکل افزود: «این وظیفه، وصیت و خواست تمام افرادی است که آزادی را برای ما به ارمغان آوردند و از آن پاسداری کردند.»

سیاستمداران آلمان خواستار آن‌اند که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا برای مسئولان سرکوب جنبش اعتراضی در ایران ویزا صادر نکنند. درخواست آنان برای انجام این اقدام تحریمی بخصوص علیه مسئولان دستگاه امنیتی ایران است.

روز شنبه یک روز پس از آنکه جنبش منتقدان به دولت در ایران بار دیگر قدرت خود را با تظاهرات به نمایش گذاشت، سیاستمداران عرصه‌ی سیاست خارجی آلمان خواستار آن شدند که اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌هایی هدفمند را علیه دولت ایران مقرر کند. آنها میگویند: به افرادی که مسئول اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان‌اند، نبایست ویزا داد. « ما بایست با اشخاصی از رژیم ایران برخورد کنیم که تمام نیروی خود را به کار می‌گیرند تا جنبش منتقدان دولت در ایران را سرکوب کنند.»

هیچ نظری موجود نیست: