عکس تظاهرات 18 تیر 88

شعار جالب امروز این بود: مجتبی بمیری رهبری رو نبینی (مجتبی پسر دوم خامنه ای است که گویا در کمین نشستن به صندلی رهبریست. وی مدیریت بسیج و لباس شخصی ها و انصارحزبالله را به عهده دارد.)

http://www.img98.com/images/jo8trm16qsi24rvy6bz.jpg

http://www.img98.com/images/itmgh3r60fcrbkj52fu.jpg
http://www.img98.com/images/jnfnyc9oug254zs1qp1.jpg

http://www.img98.com/images/czpy75bgdkgx13vzmnu.jpg


http://www.img98.com/images/7ih59fv0hwko7qzd8btg.jpg

http://www.img98.com/images/hsz54rr07ppzdcthfox.jpg

http://www.img98.com/images/o2zprmvgskgwvg8hmsxk.jpg

هیچ نظری موجود نیست: