حکم اعدام محمدرضا علی زمانی، از متهمان پس از انتخابات تاييد شد؛ کميته گزارشگران حقوق بشر

-
کميته گزارشگران حقوق بشر - علیزمانی که در جلسه دوم دادگاههای علنی، بدون حضور وکيل مدافع انتخابی مورد محاکمه قرار گرفته بود، توسط قاضی صلواتی رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم و با اعتراض وی، حکم مزبور به دادگاه تجديدنظر ارسال شد.

طبق اخبار رسيده، صبح امروز دادگاه تجديدنظر، تاييد اين حکم را به علیزمانی ابلاغ کرده است.

در متن کيفرخواست صادره عليه علیزمانی آمده است:" آقای محمدرضا علیزمانی فرزند اسماعيل ۳۷ ساله اهل و ساکن اسلامشهر متهم است به: ۱- محاربه از طريق عضويت و فعاليت مؤثر در راستای پيشبرد اهداف گروهک تروريستی انجمن پادشاهی ايران؛ ۲- توهين به مقدسات؛ ۳- فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران؛ ۴- تبانی و اجتماع با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور و ۵- خروج غيرقانونی از کشور. "

علیزمانی درحالی به عنوان يکی از متهمان اعتراضات پس از انتخابات محکوم شده که زمان بازداشت وی اسفندماه ۸۷ بوده و هيچگونه دخالتی در رويدادهای پس از انتخابات نداشته است.

تاکنون برای ۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات، حکم اعدام صادر شده است.

دادگاههای تجديدنظر در روزهای گذشته نه تنها احکام دادگاه بدوی را کاهش ندادهاند، بلکه در بسياری از موارد، احکام صادره را تشديد کرده اند.

خبر تازه در مورد دریافت رشوه 35 میلیون دلاری مهدی هاشمی

-
خبرگزاری فارس از قول وزرات دادگستری آمریکا اعلام کرد، سه سال تلاش مداوم استات اویل برای اصلاح عملکرد سوء خود در گذشته منجر به صرف نظر کردن از اتهامات این شرکت در مورد پرداخت رشوه در یک قرارداد مربوط به ایران شده است.
به گزارش فارس، دولت آمریکا پیگرد قضایی شرکت نفتی استات اویل در مورد یک پرونده رشوه خواری در ایران را که به سال 2002 بر می گردد متوقف کرده است.
بر اساس [گزارش رویترز] یک مقام شرکت نروژی استات اویل گفت توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است که بر اساس آن موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است.
استات اویل متهم است در سال 2002 و از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد برای دستیابی به امتیازات نفتی در ایران مبالغی را به عنوان رشوه پرداخت کرده است. گفته می شود این رشوه به یکی از آقازاده ها در ایران به نام (م.ه) که ظاهرا نقش مهمی نیز در بروز اغتشاشات بعد از انتخابات داشته است پرداخت شده است. مبلغ این رشوه نیز 35 میلیون دلار بوده است.
استات اویل در سال 2006 به دلیل نقض قوانین ضد فساد آمریکا از سوی دستگاه قضایی آمریکا محکوم به پرداخت 10.5 میلیون دلار به عنوان جریمه شد. وزارت دادگستری امریکا در آن زمان برای توقف ادامه پیگرد این شرکت موافقت نامه ای را با آن امضا کرد که بر اساس آن استات اویل موظف شد طی سه سال اقداماتی را انجام دهد.
معاون دادستان کل امریکا در امور جنائی طی بیانیه ای اعلام کرد: پرداخت رشوه به مقامات خارجی و تلاش برای پنهانکاری پرداخت ها یک رویه عملیاتی عادی محسوب نمی شود.
این بیانیه افزوده است: سه سال تلاش مداوم استات اویل برای اصلاح عملکرد سوء خود و ناکامی پایبندی به مقررات در گذشته منجر به صرف نظر کردن از اتهامات این شرکت در مورد پرداخت رشوه شده است.
استات اویل در سال 2004 نیز در نروژ به 20 میلیون دلار جریمه به دلیل پرداخت رشوه به این فرد ایرانی محکوم شد.
در آن زمان مقامات ارشد استات اویل از جمله مدیر اجرایی و رئیس اکتشاف و تولید بین المللی از مقام خود عزل شدند.
30 آبان

بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در مورد نادیده گرفتن حقوق انسانی اقوام ایرانی

-

« در فردای برچیده شدن این نظام آپارتاید و اشغالگر که جز ویرانی ایران و خواری ایرانی دستاوردی نداشته است، همه ی فرزندان کوروش برای ایرانی آباد و آزاد، شانه به شانه ی هم خواهند کوشید و در زیر آسمان آبی ایرانشهر، همه ی ایرانیان پاک نهاد با هم در شادمانی و آسایش و آشتی خواهند زیست


هم میهنانم،

اعدام بی رحمانه ی احسان فتاحیان باری دیگر گوهر ضد انسانی و جَنَم ضد ایرانی ولایت مرگ و جهل را نمایان کرد؛ این حکومت اشغال گر و ایران ستیز که برای بر جا ماندن خود دست به هر گونه پلیدی و جنایتی می زند و در عین حال مدعی برخورداری از برترین حقیقت ها نیز است، آیا به راستی حق را نمایندگی می کند؟ آیا طی این سی سال هرگز انسان را رعایت کرده است؟ آیا طی این سی سال هرگز ایرانیت را به جا آورده است؟ پرسش این است: این ها برامده از کدامین وحشت سرای تاریخ، برخاسته از کدامین سنت و مکتب اند که از هنگام ورود ناگوار اش به خاک ایرانزمین، برای ایران و ایرانی جز رنج و درد و مرگ هدیه ی دیگری نداشته و چیزی، جز رگبار اندوه و طوفان بیم نبوده است؟

ایرانیان،

آنچه که خمینی پایه گذاشت و کسانی، غـرقه در نوستالژی خـون و خشونت، امـروز از آن به راه طیبه ی امام یاد می کنند و خواهان بازگشت تام و تمام به آن اند، یک نظام آپارتاید محض بود که برترین ویژگی اش، تا به همین امروز، بخش کردن انسان ها به خودی و غیر خودی، و یا، کافر و مومن بوده است؛ کافر، و یا غیر خودی، هر آن کس است که خواستار حق است و معترض و جستجوگر آزادگی و آزادی، و مومن نیز کسی ست که به پشتیبانی کورکورانه از اقلیت حکومتی برخیزد و خارج از مدار نَفَس گیر ولایت گام ننهند، چرا که جز این، شایسته ی بزرگ ترین کیفر ها خواهد بود.

هم میهنانم،

نظام آپارتاید ولایی که سیادت و سروری یک طیف غیر مولد را بر همه ی دیگر قشر ها و گروه های اجتماع رسمیت بخشیده است، برای خود حق مطلق تفسیر و روایت در همه ی زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و دینی قائل است و با تکیه به این حق مطلق، که اصولا ناقض هر گونه برداشت اصیل از مفهوم حق است، هر آن کس را که مطابق منافع او عمل نکند، محارب، مفسد و مُرتد نامیده و در نهایت به حذف و نابودی فیزیکی اش دست می زند.

در این میان آن دسته از هم میهنان ما که بطور آشکار از آئین و مکتب ولایت محوران حکومتی پیروی نمی کنند، هدف فشارها و تبعیض های دوگانه هستند؛ در کنار دراویش و عارفان میهن ما که حکومت فقیهان از هیچ فرصتی برای پایمال کردن حقوق اولیه ی آنان چشم پوشی نمی کند، دو تا از شریف ترین و بلند آوازه ترین تیره های قوم ایرانی، یعنی بلوچ ها و کردها، بزرگ ترین رنج ها را در این سی سال برده اند. آن ها از هر غیر خـودی ای غیر خـودی تر شمرده شـده اند، و این در حالی ست که تاریخ ایران بدون این راستین ترین فرزندان ایرانزمین پنداشتنی نیست و اصولا تمدن ایرانی هرگز هیچ یک از فرزندان خود را غیر خودی ندانسته و امروز نیز نمی داند؛

عزیزانم،

در فردای برچیده شدن این نظام آپارتاید و اشغالگر که جز ویرانی ایران و خواری ایرانی دستاوردی نداشته است، همه ی فرزندان کوروش برای ایرانی آباد و آزاد، شانه به شانه ی هم خواهند کوشید و در زیر آسمان آبی ایرانشهر، همه ی ایرانیان پاک نهاد با هم در شادمانی و آسایش و آشتی خواهند زیست.

هم میهنان، شک نکنیم: در ایرانی که از دست اغیار بد نهاد باز اش خواهیم ستاند، هیچ کس بر هیچ کس برتری نخواهد داشت.

مرگ اجباری و نابهنگام احسان عزیزم را از سوی ملت بزرگ ایران به خانواده ی گرامی و همه ی بازماندگان و دوستان اش تسلیت می گویم و خود را در اندوه بزرگ شان شریک می دانم؛ خون او به هدر نخواهد رفت، و ایرانزمین نام یکایک فرزندان دلیر اش را در حافظه اش ثبت خواهد کرد.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

شنبه 23 آبان 1388

علت مرگ دكتر وظيفه رامين پور اندرجانی پزشک کهریزک سكته قلبی در خواب اعلام شد !

-

رامين پور اندرجانی 26 ساله ، پزشك وظيفه بهداری نيروی انتظامی تهران بزرگ بامداد روز سه شنبه به طرز مشكوكی در استراحتگاه خود در ساختمان فرماندهی بهداری نيروی انتظامی تهران بزرگ درگذشت. علت فوت وی به خانواده اش سكته قلبی (در خواب) اعلام شده است.
دكتر پوراندرجانی كه در دوران حوادث بعد از انتخابات به عنوان پزشك بازداشتگاه كهريزك فعاليت می كرد و تعدادی از قربانيان شكنجه های اين زندان از جمله محسن روح الامينی را دو روز قبل ازفوتش ويزيت كرده بود پس از افشای فوت روح الامينی بمدت يك هفته بازداشت ميشود و برای اعتراف به ابتلای وی به مننژيت تحت فشار قرار ميگيرد، پس از انتشار گزارش مستند پزشكی قانونی مبنی بر فوت روح الامينی به علت اصابت ضربه به سر، به قيد ضمانت آزاد می گردد....

دكتر پوراندرجاني پس از آزادی هم بارها مورد بازجويی توسط بازرسی كل ناجا، دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشكی قانونی كشور قرار گرفت.
دكتر پوراندرجانی كه در نتيجه حضورش در كهريزك آگاهی كاملی از جزييات شكنجه ها و عاملين آن داشت علاوه بر مراجع قانونی، از طرف افراد و نيروهای ناشناس نيز برای عدم افشای حقايق و دخالت مستقيم سران نظامی و انتظامی كشور در شكنجه های بازداشتگاه كهريزك بارها مورد تهديد و ارعاب قرار گرفت.
پيكر وی پس از شستشو و انجام مراسم كفن كه در غياب خانواده اش در تهران انجام گرفته بود با همراهی چند تن از مامورين انتظامی به تبريز منتقل شده و در صبح روز پنجشنبه 21/8/88 در فضايی امنيتی در وادی رحمت تبريز به خاك سپرده شد.

عکس مزدوران بسیجی ، نظامی ، و لباس شخصی جمهوری اسلامی با مشخصات

-
مجيد صباغيان بازجوی اداره اماکن


________________________________________________
______________________________________________________

ستوان یکم محمد جواد ابراهیمی
محل خدمت: یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی ناحیه انتظامی تهران بزرگ_______________________________________________
_____________________________________________________

??? - ؟؟؟
______________________________________________________
_______________________________________________________


سردار حق طلب و پسر قاتلش


__________________________________
_________________________________________

عاشری
______________________________
____________________________________

سرهنگ پاسدار سید عباس رسولی

جانشین فرمانده عملیات ناحیه مقاومت بسیج مقداد، غرب تهران

سرهنگ پاسدار سید عباس رسولی از جمله افرادی می باشد که بعد از سرکوب و کشتار شهروندان تهرانی در منطقه غرب تهران و بخصوص خیابان آزادی در دوشنبه بیست و پنجم خرداد، در روز نهم تیرماه مورد تقدیر فرمانده سپاه محمد رسول الله (تهران بزرگ) سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی ( اینجا بخوانید) قرار گرفته است.


________________________________________
____________________________________________________

-
یکی از فرماندهان بسیج به نام "دکتر رضايی" که فرماندهی بسیجیان گروه ذوالفقار را برعهده دارد.
این مزدور جنایتکار شخصا در درگیریهای شنبه گذشته تهران حضور داشته است.
________________________________________
____________________________________________________

سید حسن میر کاظمی
فرمانده بسیج مسجد الهادی در تپه شمس آباد تهران
مدیر عامل کارخانه دنیای فلز واقع در اتوبان کرج
آقای میر کاظمی در کارنامه درخشان خود دخالت در سرکوب هیجده تیر و البته ماموریت به استان لرستان برای ضرب و شتم مصطفی تاج زاده در فرودگاه خرم آباد هنگامی که برای نشست دفتر تحیم وحدت رفته بودند را نیز دارد. میرکاظمی از اعضای برجسته و شناخته شده انصار حزب الله می باشد. در زیر عکس ایشان را با اسلحه در خیابان و همچنین ایشان را در کارخانه هنگام بازدید وزیر محترم دولت محمود احمدی نژاد می بینید. سند دیگری نیز هست که مسلم می سازد چگونه مزدوران جنایتکار جمهوری ولایت فقیه از رانتهای مختلف استفاده می کنند! این جناب سید حسن میر کاظمی که جوانان را به گلوله می بندد، 175 میلیارد تومان از بانک کشاورزی پول گرفته و پس نداده است و یکی از بزرگترین بدهکاران بانک است.
سید حسن میر کاظمی
________________________________________
________________________________________

این دو سرکوبگر را نیز بشناسید. تا قبل از انتخابات عکس خامنه ای و احمدی نژاد را بر دست می گرفت
و بعد از انتخابات و یا بهتر است بگویم بعد از کودتا به سرکوب ملت می پردازد
نام و چهره این سرکوبگر رابخاطر بسپارید :

سرگرد پاسدار محمد باقر لباف

سرگرد پاسدار محمد باقر لباف
عضو سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

-
و نفر سمت چپ عکس چاقو به دست :
سرگرد پاسدار محمد جواد فرحبخش
پاسدار قرارگاه ثارالله تهران

________________________________________
________________________________________________

بسیجی ويژه ستار نجفی

ستار نجفی
کارمند معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون
بسیجی ویژه و از فرماندهان گردانهای عاشورا

________________________________________
__________________________________________________

حسین منیف اشمر

در دو عکس بالا شما "حسین منیف اشمر " را در کنار دو عضو دیگر حزب الله لبنان می بینید
که با در دست داشتن بی سیم و اسلحه ای که در زیر پیراهنش پنهان است در خدمت سرکوبگران
و یا بهتر بگویم کودتا چیان سپاه می باشد.
با وجود این عکسها می توان بطور مستند اثبات کرد که بیشک در سرکوبها و کشتار اخیر ایران
سپاه از حزب الله لبنان استفاده نموده است. اینجاست که معلوم می شود آنهمه کمک مالی
و تسلیحاتی به حزب الله لبنان بیهوده نبوده و این کمکها و مساعدتها یکطرفه نیست
حزب الله لبنان نیز در مواقع لزوم به یاری جمهوری اسلامی می شتابد.


____________________________________________
____________________________________
-----------------------

عکس و مشخصات مزدوری دیگر
[Senza+nome.jpg]

عکس فوق تصویر جواد تاجیک کارمند ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که در حال حاضر به عنوان کارشناس و طرح ریز در مدیریت مهندسی عملیات روانی قرارگاه ثارالله تهران فعالیت میکند نامبرده با حفظ سمت مسولیت امور شهدای ستاد کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد و همزمان مسئول پیگیری 4 پاسدار مفقود شده ایران در لبنان می باشد و نفوذ بسیاری در لبنان دارد نامبرده ساکن شهرک واون خیابان مطهری مجتمع هشت بهشت میباشد.این فرد مسئول تبدیل دانشگاه ها به گورستان و تدفین شهدای گمنام در این مراکز اموزشی کشور می باشد. شماره تلفن
09123873716

------------------------------
_________________________________________________

محمود احمدی نژاد