Iran & Israel - گردهمایی بزرگ ایرانیان و آلمانی ها و یهودیان در اعتراض به جنگ غزه و پشتیبانی از مردم اسرائیل در آلمان (Frankfurt - 11.1.2009) -

در روز یکشنبه 11.01.2009 حدود دوهزار نفر از مردم آلمان و یهودیان و ایرانیان ساکن آلمان در میدان بزرگ آلت اپرای شهر فرانکفورت گرد آمدند و در محکومیت جنگ و حماس و در حمایت از مردم اسرائیل برای دفاع از امنیت خود، به تظاهرات پرداختند. در گوشه دیگری از میدان نیز حدود پنجاه نفر از عربها و ترکهای ساکن آلمان در حمایت از حماس و فلسطین مدتی شعار دادند.