عکس تظاهرات 13 آبان 1388

-
۴ نظر:

ناشناس گفت...

مرگ بر موسوي مرگ بر منافق مرگ بر خاتمي مرگ بر شير و شاه

ناشناس گفت...

مرگ بر خامنه ای

ناشناس گفت...

مرگ بر ادمکش چه امام علی باشه چه خامنه ای

ناشناس گفت...

کس مادر خامنه ای