عکس اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل ، نیویورک - دومین روز

-

شهره آغداشلو، هنرمند بازیگر
رضا براهنی، نویسنده
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان

شیرین نشاط - فیلم ساز
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا
گوگوش


نیره توحیدی، استاد دانشگاه کالیفرنیا
فرامرز اصلانیهیچ نظری موجود نیست: