برای این عکس زیبا از شیرین عبادی در آلمال

-
بچه‌ها اين نقشه‌ی جغرافياست
بچه‌ها اين قسمت اسمش آسياست
شکل يک گربه در اينجا آشناست
چشم اين گربه به دنبال شماست
بچه‌ها اين گربه‌هه ايران ماست
............................
بچه‌ها اين خانه‌ی اجدادی است
گشته ويران تشنه‌ی آبادی است
خسته از شلاق استبدادی است
مرهم دردش کمی آزادی است
بچه‌ها اين کار فردای شماست

هادی خرسندی

هیچ نظری موجود نیست: