مسعود هاشم زاده کشته دیگر 30 خرداد 88

مسعود هاشم زاده، جوان ۲۷ ساله که در ۳۰ خرداد ماه در خیابان شادمان تهران با گلوله ی ماموران پلید حکومت اسلامی کشته شد.

مسعود هاشم زاده یکی دیگر از کشته های بعد از انتخابات ایران است که نام او در کنار ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، یعقوب بروایه و محمد کامرانی در رسانه های جهان انتشار یافت.در گواهی فوت مسعود نوشته شده است، اصابت گلوله به قلب و پارگی ریه و خونریزی داخلی و خارجی شدید.
خانواده هاشم زاده با امضای تعهدی اجازه پیدا کردند که بدون برگزاری مراسم بر سر خاک بروند و به هیچ عنوان تجمعی شکل نگیرد و حتی با صدای بلند گریه نکنند.

-


-

هیچ نظری موجود نیست: