توحش حکومت اسلامی را اینجا میتوان دید - دومین روز تظاهرات 24 خرداد 88 - حمله اوباش موتور سوار به تظاهرات آرام مردم

فیلم خبرنگار ایتالیایی از دومین روز تظاهرات اعتراضی تهران
- - - - - - - -
-

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام دوستان مرگ بر مزدورای رژیم. هرکی از این رژیم ضد بشری انتقاد کنه از نظر اونا میشه سلطنت طلب و عامل آمریکا و انگلیس. تا میتونین بهشون فحاشی کنین. من با رضا پهلوی و آمریکا و دیگران کاری ندارم.خوب یا بد. فقط میگم مرگ بر هر حرامزاده ای که به این رژیم معتقده

ناشناس گفت...

کس ننه و زن و خواهر ودختر هرکی از این رژیم دفاع کنه