دو فیلم از تظاهرات چهارشنبه 3 تیر 1388 تهران 24, 6, 2009

به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، در اثر تیراندازی ماموران حکومتی بسوی تظاهرکنندگان در اطراف مجلس در میدان بهارستان دختری از ناحیه گردن تیر خورده است و چندین نفر کشته شده اند.
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-

هیچ نظری موجود نیست: