3 - عکس تظاهرات پنج شنبه 28 خرداد 1388 تهران از میدان توپخانه ( خمینی سابق ! ) به فردوسی - 3

-

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بایدبرای اونهایی که دانسته یا ندانسته گرفتارسیاست زدگی شده اند وجان خودشان راسپربلای سیستمداران درغگوکرده اندتآسف خوردوقت آن رسیده که هوشیارشوندوآب به آسیای دشمن نریزندودست ازخرابکاری بردارندبیش ازاین با آبروی وطنشان بازی نکنندتوبه کنند وبه مسیراسلام وقرآن برگردنندان شاءالله خداتوبه ی آنهارابپذیرد

ناشناس گفت...

اگر صلاح بدانی من توبه میکنم ولی قبل از ان می خواهم برای تو و خامنه ای اخ کنم با جیش اضافه