2- عکس هایی از تظاهرات ایرانیان در کشورهای دیگر برای همبستگی و پشتیبانی از هم میهنان درون کشور

سوئدسوئد
دوبی
امارات
امارات
کویت
لندن
لندن
لندن
لندن

هیچ نظری موجود نیست: