1- عکس هایی از تظاهرات ایرانیان در کشورهای دیگر برای همبستگی و پشتیبانی از هم میهنان درون کشور

مالزی
مالزی
مالزی
مالزی
اسلو
پاریس
پاریس
رم
ترکیه
ترکیه
ونیز

هیچ نظری موجود نیست: