زمینه چینی برای بازداشت و محاکمه پسر رفسنجانی - کفتارها به جان هم افتاده اند


ايرنا: درحالی که پرونده "مهدی. ه" (مهدی هاشمی رفسنجانی) به عنوان يکی از عوامل اصلی آشوب های سياسی و خيابانی قبل و پس از انتخابات تکميل شده، برخی گماشتگان خانوادگی وی از بيم الصاق اسناد مربوط به تخلفات کلان مالی و ويژه خواری های وی در حوزه های نفت و گاز به پرونده مذکور، اخيرا تعدادی از عناصری که به اسناد و مدارک مربوطه دسترسی و از مفاد آنها اطلاع دارند را احضار کرده و پس از تلاش ناکام برای تطميع آنها، به تهديد اين عده روی آوردند تا مبادا سند و مدرک عليه " مهدی . ه " را به مراجع ذيصلاح بدهند. به نظرمی رسد پروژه " تهديد" کمی دير کليد خورده و متهم بايد علاوه بر ايجاد اغتشاشات خيابانی و تحريکات سياسی درانتخابات اخير، پاسخگوی تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی و مالی سال های گذشته خود نيز باشد.

هیچ نظری موجود نیست: