فیلمی از تظاهرات روز قدس جمعه 27 شهریور 88 - مقایسه طرفداران احمدی نژاد و سبزها


- - - - - - - -
طرفداران احمدی نژاد و سبزها
مقایسه بین جمعیت سبز پوش و حامیان رژیم در روز قدس
27 شهریور - روز قدس - ساعت حدود 11 - خیابان کریم خان قبل از میدان ولیعصر

comparison between pro-Ahmadi nejad and Mousavi(Greens) supporters in rally for Qods day,
Tehran,Iran

هیچ نظری موجود نیست: