4 فیلم از تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران ( دوشنبه 28 سپتامبر 2009 - 6 مهر 1388 ) در اعتراض به حضور احمدی تژاد

دانشجویان معترض که نمادهای سبز از جمله پلاکاردهای سبز رنگ حاوی نوشته ها و دستبندها و بادکنک های سبز بهمراه داشتند با عبور از مقابل دانشکده های مختلف در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ایستادند و یکصدا فریاد های "مرگ بر دیکتاتور"، "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد"، "مجتهد واقعی منتظری صانعی"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، " سهرابیم،ندائیم، ما همه یکصدائیم"، "کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه"، "کروبی بت شکن بت بزرگ بشکن"، "شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد"، "دولت کودتا استعقا استعفا"، "یا حسین میرحسین"، "احمدی دروغگو شصت و سه درصدت کو"، "رایم کو"، "آزادی" و ... سردادند.

دانشجویان معترض هم چنین پلاکاردهای حاوی خوشامدگوئی به وزرای علوم و بهداشت دولت کودتا را به زیرکشیدند که با تشویق های ممتد دیگر دانشجویان همراه بودند. در این هنگام در حدود 50- دانشجوی بسیجی نیز به منظور مقابله با دانشجویان با در دست داشتن پرچم هائی به سر دادن شعار پرداختند که در مقابل نیز دانشجویان معترض فریاد زدند: "دانشجوی سهمیه، همینه همینه".

نیروهای حراست و انتظامات دانشگاه نیز برای تامین امنیت سالن محل برگزاری مراسم در مقابل محوطه کتابخانه مرکزی صف کشیده بودند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و دانشجویان بسیجی نیز چون همیشه به شناسائی دانشجویان معترض مشغول بودند.

دانشجویان سپس تجمع خود را در مقابل سر در دانشگاه تهران و با سر دادن شعارهائی ادامه دادند. شعارهای "احمدی احمدی این اخرین پیامه، جنبش سبز ایران آماده قیامه"، "دولت جنایت می کند رهبر حمایت می کند"، "سپاه و اطلاعات عامل افتضاحات"، "جنتی لعنتی تو دشمن ملتی"، از جمله شعارهای دانشجویان معترض بود.

تجمع دانشجویان در سر در دانشگاه تهران، موجب جمع شدن عده ی زیادی از مردم در پیاده روهای خیابان انقلاب شد و عده ای از مردم نیز همراهی خود را با دانشجویان نشان می دادند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان پس از تجمع مقابل درب 16 آذر، بار دیگر در مقابل کتابخانه مرکزی به سر دادن شعار پرداختند و پس از آن به تجمع دو ساعته خود پایان دادند.


- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
بموجب گزارش های دریافتی، احمدی نژاد یا از نیمه راه پشیمان شده و به دفترش بازگشته و یا از نخست شرایط را برای حضور در دانشگاه مناسب ندیده است زیرا برنامه اش را لغو کرده و به جای خود کامران دانشجو وزیر علوم را راهی دانشگاه کرده است.
- - - - - - - -

و کیل ضد ملت - خجالت خجالت
دولت کودتا - استعفا استعفا
در دومين روز از آغاز به كار آموزشی دانشگاه در سال جديد ده‏ها تن از دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به حضور حداد عادل جلوی دفتر گروه فلسفه جمع شدند و منتظر شدند تا او از گروه خارج شود تا با سر دادن شعار اعتراض خود را نسبت به او ابراز كنند. با طولانی شدن زمان حضور او در گروه، دانشجويان شروع به سر دادن شعار كردند. شعارهايی مانند: «وكيل ضد ملت، خجالت خجالت»، «حداد عادل، حامی قاتل»، «آروم باش، آروم باش، دانشجوييم نه اوباش»، «هر كی كه بی سواده، با احمدی نژاده»

هیچ نظری موجود نیست: