مجید انصاری: تجاوز صحت دارد؛ آنهم نه یک مورد، متعدد بوده است

-

همزمان با افزایش حملات طرفداران دولت به مهدی کروبی به دلیل درخواست بررسی احتمال تجاوز به بازداشتی ها، مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، می گوید: اصل قضیه ثابت و گزارش آن برای مقامات ارسال شده است.

مهدی کروبی، در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، نوشته بود: «عده ‌ای از افراد بازداشت‌ شده مطرح نموده ‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌ اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است.»

مجید انصاری، معاون سابق رییس جمهوری ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز، در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، درباره درخواست مهدی کروبی از هاشمی رفسنجانی، برای بررسی موضوع «تجاوز به زندانیان» گفته است: «با کمال تاسف اینها صحت دارد و آدم باید به قول امیرالمومنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد... نه یک مورد بلکه متعدد بوده است.»

آقای انصاری در ادامه گفت وگوی چالشی خود با خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است: «شما به عنوان یک شهروند وقتی خبر این موارد را می‌شنوید نباید آرام و قرار داشته باشید. آن هم یکی دو مورد نیست.»

این عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرده است: «اصل قضیه قطعی و اثبات شده و گزارش آن برای مقامات رفته است.»

آقای انصاری نام این مقامات را نگفته است، اما به نظر می رسد منظور وی خامنه ای باشد.

مجید انصاری درباره دلیل نامه‌نگاری مهدی کروبی با هاشمی رفسنجانی به جای رییس قوه قضاییه گفت: «در این زمینه لابد امیدی به رسیدگی نداشته است. وی به هاشمی از باب خبرگان نوشت.»

«آدم باید به قول امیرالمومنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد... نه یک مورد بلکه متعدد بوده است.»

مجید انصاری همچنین در واکنش به اظهارات خبرنگار «ایرنا» مبنی بر این که «در سایت حزب اعتماد ملی نوشته است که کروبی این نامه را به دلیل بی پاسخ ماندن آن از سوی هاشمی منتشر کرده است»، گفت:« من نپرسیدم. شاید آقای هاشمی به رهبری انعکاس داده باشد، من خبر ندارم اما اصل قضیه قطعی است».

هیچ نظری موجود نیست: