کاریکاتور تنفیذ و پدران احمدی نژاد

-

احمدی نژاد گفت: رابطه من و رهبر رابطه پدر و فرزندیست.


هیچ نظری موجود نیست: