بخشی از تمدن بزرگ ایران را در پاریس ببینید !

موزه ی لوور يكی از بزرگترين موزه های جهان در انتهای خيابان شانزه ليزه پاريس قراردارد که با گذشت زمان در سال ۱۷۹۳ ميلادی از يك كاخ سلطنتی به موزه ملی كشور فرانسه تبديل گرديد ؛
اين موزه دارای چهار طبقه زيرزمينی است كه دارای قسمتهای مختلفی از جمله مصر، ايران و اروپاست ؛ درقسمت ايران تعدادی از مهم ترین و زیبا ترین آثار تخت جمشید قرار دارد ؛ اینجا می توان سرستون های تخت جمشيد را که تقریبا كامل و دست نخورده هستند مشاهده كرد و همچنین آثار رنگی تخت جمشيد را ، که بسیار دیدنیست ؛؛ به راستی وجود بخش تاريخ ايران اعتبار و شکوه خاصی به اين موزه بخشیده است كه نمونه آن را در كمتر جايی می توان دید ؛

-------------------------------- ---منبع : -[IranProud]------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: