ژرفای تخریب فرزانگی در ایران

،
چندی پیش که افشاگریهای عباس پالیزدار انتشار یافت هرچند سخنانش همه واقعیت است اما نکات عجیب و تازه ای در بر نداشت ؛؛ اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس در سایت شخصی اش ( رونمائی از چند پرونده ؟) گفته است :
" واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افشاگری های پالیزدار بازخوانی و رونمائی گزینشی از برخی پرونده هائی است که از سال های دور در بایگانی های قوه قضائیه ، سازمان بازرسی کل کشور ، دادگاه ویژه روحانیت ، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون اصل نود مجلس ، وزارت اطلاعات و نظایر آن خاک می خورد و حتی १० - १५ سال پیش ، کم و بیش در نشریاتی مانند سلام ، کیهان ، صبح و پیام دانشجو هم منتشر شده است " ؛

نکته قابل توجه این افشاگریها ، آشکار شدن هرچه بیشتر از هم گسیختگی درونی نظام اسلامی است ؛

-------------------------------------------------------

شما را به نوشتاری از آقای « امیر سپهر » با عنوان : «
( ژرفای تخریب فرزانگی در ایران ) » جلب میکنم

آنچه آخونديسم از پيروزی انقلابش تا به امروز بر سر مردم ما آورده ، باور نکردنی ، ليکن حقيقتی درونسوز است ؛ بگونه ای که ايرانی کنونی جدای از بی شباهتی استاندارد های زندگی اقتصادی خود ، در زمينه ی فرهنگ و غرور و عزت نفس و خودباوری هم ديگر هيچ شباهتی به ايرانی پيش از سال پنجاه و هفت ندارد ؛ گر چه کار تخريب کيستی و فرزانگی های ايرانی ، تاريخی بس دراز و هزاره ای دارد ، ليکن اين توهين ها و تخريب های سی سال گذشته ، به جز دهه های اول سقوط ايران در قادسيه اول ، بيگمان در سرا سر تاريخ ايران بی سابقه است ؛ ملت ما حتا پس از حملات تاتار و مغول و هلاکو و تيمور ... هم اينگونه خوار و ذليل و توسری خور نشد که حال شده است ؛

ويرانگری اين سالهای تباهی ، از آن مردم مست از باده ی غرور و غيرت سی سال پيش ، اينک موجوداتی آنچنان خوار و ذليل ساخته که حتا روز روشن هم دختران نوجوانشان را به جرائمی واهی و مسخره از دستشان می گيرند و می برند ، ليکن ايشان همچنان هيچ واکنشی از خود نشان نمی دهند ، بويژه مردان ؛ ... (
<< ادامه )

هیچ نظری موجود نیست: