خمینی مرد ، اما میراث شوم و ننگینش همچنان باقیست

امروز 14 خرداد ، یکی از خبیث ترین موجودات تاریخ به درک پیوست و پیکر پلیدش گوشه ای از خاک ایران را آلود ، روح الله خمینی که همچون استاد و معلم بزرگش در آن صحرای خشک روحش را به شیطان فروخته بود ، یک دروغگو و فریبکار حرفه ای بود که در مکتب ابلیس تعلیم دیده بود ؛

او توانست با دروغهای آشکارش تمام گروه ها ی سیاسی و مردم ایران را فریب دهد و با استفاده از احساسات مذهبی مردم به قدرت برسد و افکار و اهداف شومش را در ایران پیاده کند ؛
خمینی بزرگترین دشمن تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران بود ؛؛ او در همان روزهای آغازین به قدرت رسیدن گفت : « ... این شیر و خورشید منحوس باید نباشد ، علم اسلام باید باشد » ؛
شگفت آور است که مردم و سیاستمداران یک کشور ، اینگونه به اسقبال کسی رفتند که پر از کینه و عقده های شخصی و ریشه دار نسبت به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم بود و دشمن تاریخی ایران ( اسلام ) را نمایندگی میکرد و آشکارا آن را هم بیان میداشت !

کشور ایران در طول تاریخ ، بسیار مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفته و غارت و ویران شده است ؛ اما این بار خود ایرانیان به استقبال دشمن بیگانه رفتند و ایرانی ترین حکومت خود در طول تاریخ پس از اسلام را به دست خود سرنگون کردند !
به گواه تاریخ ، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی از ملی ترین و پر افتخارترین و خوشنام ترین پادشاهان ایران هستند که در تاریخ 1400 ساله اخیر ایران بی همتاست ؛ این پادشاهان بزرگ بر تاریخ و تمدن و فرهنگ بزرگ ایران زمین تکیه داشتند و برای زنده کردن و برکشیدن هویت و ملیت ایرانیان تلاش فراوان کردند ؛؛؛

به راستی که انقلاب 57 و خمینی ، لکه ننگ بزرگی بر دامان تاریخ ایران از خود به جا گذاشت که مسئولیت جبران آن ، بر دوش ما و نسلهای آینده سنگینی میکند و اگر روزی ایرانیان به آگاهی برسند و خود ما اختیار کشور عزیزمان را به دست بگیریم ، باید تمام آثار این خیانتکاران و ایران فروشان را نابود کنیم و حتا استخوانهای پوسیده و متعفن شان را نیز از مرزهای ایران بیرون بریزیم ؛؛ به امید آن روز ؛ پاینده ایران ؛

---------------------------------
...
در سایه فقدان یک آلترناتیو گسترده از جانب اپوزیسیون فراگیر ، حکومت اسلامی توانسته است دوام بیاورد و نابودی خود را با نابودی ایران گره زده است ! در تاریخ بشری هیچگاه رژیمی به اندازه حکومت اسلامی اینچنین ویرانگر نبوده است ! هیتلر فاشیست تنها در هفت سال توانست آلمان ویران درهمه عرصه ها را به عرش برساند اما رژیم اسلامی تنها خدمت گذار امیریالیست ها بوده است و ویرانگر ایران ! اگر حمله احتمالی به ایران به وقوع بپوندد ، تنها رژیم اسلامی مقصر است ! این رژیم اسلامی است که ایران را به پرتگاه سوق می دهد تا مردم بی پناه ایران لقمه ای برای اژدها ها ی جهان بشوند !
...
-----------------------
ادامه این نوشتار را اینجا بخوانید : نوزده سال پس از مرگ خمینی! ناصر مستشار

هیچ نظری موجود نیست: