بخشی از سخنرانی سارا پی لين بر ضد احمدی نژاد در نیویورک که ایراد نشد !

-
خرسندم از اينکه در جمع شما و رهبراني از سرتاسر اين کشور پهناور هستم – رهبراني از اديان و احزاب مختلف ‏سياسي که يکصدا خشم و انزجار خود را بيان مي کنند. فردا محمود احمدي نژاد به نيويورک خواهد آمد – به قلب جايي ‏که شيطان بزرگ مي نامد – و آزادانه در اين کشور که وي خواهان نابودي آن است، سخنراني خواهد کرد.‏

ممکن است احمدي نژاد واژه هاي خود را به دقت انتخاب کند، اما در پس همۀ سخنان او برنامه اي است که تمام کساني ‏را که خواهان يک جهان امن تر و آزادتر هستند، تهديد مي کند. ما امروز در اين مکان گردهم آمده ايم تا بر اهداف اين ‏ديکتاتور ايراني تأکيد کنيم. بايد جلوي او را گرفت.‏

اين مرد تهديدي براي همۀ ماست و دنيا بايد در برابر اين تهديد بيدار شود. احمدي نژاد وقوع هولوکاست را انکار مي ‏کند. او روياي "راه حل نهايي" يعني نابودي ملت يهود را در سر مي پروراند. او اسرائيل را يک "جسد متعفن" خوانده ‏که "در شرف نابودي است." نمي توان اين سخنان را چرنديات يک ديوانه تلقي کرد – نه در زماني که ايران درست در ‏تابستان امسال موشک هاي دور برد شهاب-3 را که قابليت هدف گيري تلاويو را دارند، آزمايش کرد؛ نه در زماني که ‏برنامۀ هسته اي ايران در شرف کامل شدن است؛ و نه در زماني که ايران تروريست هايي را حمايت مي کند که مردم ‏بيگناه سراسر جهان را تهديد و قتل عام مي کنند. ‏

دولت ايران خواهان سلاح هاي اتمي است. بر اساس گزارش هاي خبري، سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا معتقدند که ‏ايرانيان احتمالا ً از مواد هسته اي کافي براي ساخت يک بمب ظرف مدت يک سال برخوردارند. جهان اين قبيل فعاليت ‏ها را محکوم کرده است. شوراي امنيت سازمان ملل از ايران خواسته است فعاليت هاي غيرقانوني غني سازي اورانيوم ‏را به حال تعليق درآورد. سازمان ملل سه دور تحريم را بر ايران اعمال کرده است. اما احمدي نژاد چه پاسخي داده ‏است؟ او اعلام کرده است که "ملت ايران ذره اي از برنامۀ هسته اي خود عقب نشيني نخواهد کرد."‏

بنابراين، ما بايد چه اقدامي دربارۀ اين تهديد روزافزون بکنيم؟ اولا ً، ما بايد در عراق موفق شويم. اگر ما در عراق ‏شکست بخوريم، اين شکست دموکراسي را که عراقي ها به سختي براي ايجاد آن تلاش کرده اند، به خطر خواهد ‏انداخت و به افراطيون کشور همسايۀ ايران قدرت خواهد بخشيد. ايران تروريست هايي را که سربازان ما را در عراق ‏قتل عام مي کنند، آموزش داده و مسلح کرده است و اين ايران است که از شکست آمريکا در عراق سود خواهد برد.‏

اگر ما بدون برقراري ثبات در عراق، اين کشور را ترک کنيم، به بلندپروازي هاي هسته اي ايران کمک کرده ايم. اگر ‏ايران به سلاح هاي اتمي دست پيدا کند، مي تواند فردا آنها را در اختيار تروريست هايي قرار دهد که امروز از آنها ‏حمايت مالي مي کند، آنها را مسلح مي نمايد و آموزش مي دهد. سلاح هاي اتمي ايران يک رقابت خطرناک تسليحاتي ‏در منطقه به راه خواهد انداخت که امنيت همه ما را تهديد خواهد کرد.‏

اما ايران نه تنها يک تهديد منطقه اي بشمار مي رود، بلکه کل جهان را تهديد مي کند. ايران کشور شمارۀ يک حامي ‏تروريسم است. ايران شرورترين گروههاي تروريستي جهان، حماس و حزب الله، را حمايت مي کند. به علاوه، ايران و ‏تروريست هايش مسئول مرگ آمريکايي ها در لبنان در دهۀ 1980، در عربستان سعودي در دهۀ 1990، و در عراق ‏امروز هستند. ايرانيان، عراقي ها، لبناني ها، فلسطينيان و ساير مسلمانان را که در برابر تمايل ايران براي سلطه بر ‏منطقه مقاومت کرده، قتل عام کرده اند. آنها افراد بي شماري را صرفا ً بخاطر يهودي بودن شکنجه داده اند. در دورۀ ‏حکومت احمدي نژاد، زنان ايراني آسيب پذيرترين شهروندان اين کشور بوده اند.‏

تنها با همکاري با يکديگر در خصوص اختلافات سياسي، مذهبي و ملي مي توانيم رفتار خطرناک اين رژيم را تغيير ‏دهيم. ايران نقاط ضعف بسياري دارد، از جمله اينکه تحريم ها رژيم اين کشور را تضعيف کرده است و مردم ايران ‏خواهان استقبال از فرصت هاي ايجاد شده در قبال غرب هستند. ما بايد براي تغيير رفتار ايران، فشارهاي اقتصادي را ‏افزايش دهيم.‏

فردا احمدي نژاد به نيويورک خواهد آمد. او در خاک ما از حق آزادي سخن استفاده خواهد کرد – حقي را که از ملت ‏خود سلب مي کند. او برنامۀ نفرت انگيز خود را به گوش جهانيان خواهد رساند. وظيفۀ ما اين است که جهان را بر اين ‏نکته متمرکز کنيم که چگونه مي توان جلوي او را گرفت.‏

منبع: نيويورک سان، 22 سپتامبر‏ --از سایت روز :
Rooz

هیچ نظری موجود نیست: