آیا میتوان خدمات رضا شاه را در تاریخ معاصر ایران با داریوش بزرگ در تاریخ کهن ایران قیاص کرد؟ به مناسبت 24 اسفند زادروز رضا شاه پهلوی

--
رضا شاه پهلوی موسس سلسله پهلوی در 24 اسفند ماه 1256 چشم به جهان گشود و در 22 سالگی به خدمت نظام درآمد . در سال 1294 به فرماندهی نیروی شمال کشور گماشته شد و پس از سرکوبی یاغیان و شورشیان شمال کشور در سوم اسفند 1299 با شماری قزاق راهی تهران شد و سپس به نام سردار سپه فرماندهی کل قوا را عهده دار شد . تا سال 1302 خورشیدی به سمت وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا خدمات شایان توجهی انجام داد و دگرگونی هایی در ساز و برگ آشفته کشور باقی مانده از دوره ننگین قاجار صورت داد . اقدامات سازنده و میهن پرستانه وی موجب شد تا وی به رضا شاه کبیر مشهور گردد .

در چهارم آبان ماه 1302 به نخست وزیری برگزیده شد , در همان روز احمد شاه قاجار به اروپا رفت و در نهم آبان 1304 مجلس شورای ملی ایران پایان حکومت قاجار را اعلام نمود و احمد شاه قاجار را از پادشاهی ایران خلع کرد و حکومت موقت را به سردار سپه واگذار نمود . در 21 آذر ماه 1304 مجلس موئسسان برپا شد و پادشاهی ایران به رضا شاه واگذار شد . در 28 آذرماه 1304 نخستین کابینه زمان رضا شاه برپا شد . در 6 دیماه فرمان انتخابات دوره ششم مجلس صادر گردید . در چهارم اردیبهشت 1305 آیین تاجگزاری وی صورت گرفت . رضا شاه پهلوی بسیار میهن پرست بود و این را تاریخ به اثبات رسانده است.

رضا شاه که خود را میراث دار کوروش بزرگ می دانست , اهمیت بسیاری برای آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود قائل می شد . به فرمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله ای از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد . این حرکت با حضور باستان شناس بزرگ جهان صورت گرفت . پس از تخت جمشید دهها آثار باستانی دیگر ایران ترمیم و بازسازی شد و به ترتیب ثبت نمودن آنها و حفاظت از آنها نیز انجام شد .
رضا شاه به دلیل عشق به ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی ، آرامگاهی باشکوه برای فردوسی بزرگ بنا نمود و به مناسبت هزاره سالگرد فردوسی آرامگاه وی را با حضور مشهورترین فردوسی شناسان جهان افتتاح کرد و در همین راستا آرامگاهی باشکوه برای حکیم عمر خیام نیشابوری فیلسوف بزرگ مشرق زمین نیز ساخته شد و سپس برای عطار و چند تن دیگر از بزرگ مردان ایران نیز این امر صورت گرفت .

خدمات رضا شاه به ایران

رضا شاه پهلوی طی شانزده سال سلطنت درگیر تکوین دولت مدرن در ایران بود. خدمات رضا شاه کبیر به ایران و ایرانیان را نمی توان به طور کامل در اینجا درج کرد ، تنها اشاره کوچکی به خدمات آن بزرگمرد کافی است تا همه پی ببرند که ایران امروز بدون رضا شاه این نبود.

سرکوب غائله جنگل و خراسان و تحکیم قدرت حکومت مرکزی در آذر بایجان و مازندران
سرکوب یاغیان در سراسر اسران از جمله کاشان و لرستان
تشکیل ارتش نوین ایران ، متحدالشکل شدن جامه لشگرین و تصویب قانون نظام وظیفه در سال 1303
برچیدن حکومت دست نشانده شیخ خزعل در خوزستان و بازگرداندن این خطه به دامن میهن
احداث راه آهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی
بنیانگزاری دادگستری به جای محاکم شرع ، الغای کاپیتولاسیون و سپردن محاکم به قضات حقوقدان ایرانی
تأسیس بانک ملی ایران و کوتاه کردن دست بانکهای انگلیس از دارائیهای دولت
بنیانگزاری نیروی دریائی
بنیانگزاری نیروی هوائی با خرید چند هواپیمای یونکرس از آلمان
الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانکهای خارجی و اختصاص آن به بانک ملی
تاسیس موزه جواهرات ملی ایران
تدوین تعرفه گمرکی و واریز در آمدهای آن به حساب دولت
الغای امتیازنفتی دارسی و عقد قرارداد جدید بر اساس منافع ایران با با شرکت نفت ایران و انگلیس
کارگذاردن نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران در سال 1312 و راه اندازی آن یکسال پس از این تاریخ
تأسیس بانک کشاورزی
تدوین و اجرای قانون معروف به کشف حجاب و تغییر البسه مردان
تاسیس و راه اندازی کارخانجات دخانیات ایران
تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه سازی در کشور
اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا
ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تاسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوهها

۴ نظر:

fadayemam@hotmail.com گفت...

بنام خدا
ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر

ناشناس گفت...

رشته تحصیلی من تاریخ است و تمام خدمات رضا شاه را بدون غرض ورزی در کتابهای معتبر مطالعه کردم اینکه چطور در عرض 16 سال کشور ایران را تا این حد به پیشرفت رسانید. او واقعا یک وطن پرست و ملی گرا بود

ناشناس گفت...

رشته تحصیلی من تاریخ است و تمام خدمات رضا شاه را بدون غرض ورزی در کتابهای معتبر مطالعه کردم اینکه چطور در عرض 16 سال کشور ایران را تا این حد به پیشرفت رسانید. او واقعا یک وطن پرست و ملی گرا بود

ناشناس گفت...

درود بر فرزند پاک ایران زمین رضاخان بزرگ.
من از پیشگاه بزرگمرد تاریخ ایران رضا شاه بزرگ پوزش می طلبم که در سالهای نوجوانی و جوانی گاهی در مورد او اندیشه های بدی را در فکر می گذرانیدم.
به شرفم سوگند که:
1- بچه بودم و نمی دانستم
2- در زیر بمباران سنگین و شستشوی مغزی سهمگینی به سر می بردیم
3- دسترسی نداشتن به منابعی برای دستیابی به اطلاعات درست
من اینک از تفکرات گذشته ام سخت پشیمان و سرافکنده ام.
ای پدر دلسوز و گرامی، امیدوارم با بلندی اندیشه سترگت که برای من سالهاست ثابت شده است مرا ببخشی و پوزش این فرزند کوچک را بپذیری.