تبدیل نام ایران به جمهوری اسلامی در اسناد دولتی آلمان !

چرا در اسناد ایرانیان جمهوری اسلامی ایران نوشته میشود؟

طی ماههای گذشته در تصمیمی که وزارت کشور آلمان برای ثبت اسناد ایرانیان، ثبت ازدواج، صدور گذرنامه، صدور اقامت و آنچه مربوط به امور اداری ایرانیان میشو، گرفت، ایرانیان وطن پرست را بسیار ناراحت کرده است.

وزارت کشور به کلیه ادارات اقامت و ثبت اسناد دستور داده در اسناد ایرانیان بجای (تابعیت کشور ایران) تابعیت جمهوری اسلامی ایران بنویسند.

این خبر را چند تن از همکاران در وسایل ارتباط جمعی ایرانیان برون مرز با گله و شکایت منتشر کردند و برخی از دوستان و خوانندگان نیمروز و صفحه www.djar.eu در تماسهای خود با ما، این عمل را نوعی توهین و خوار شماری ایرانیان شمردند و تقاضا کردند چونی و چرایی این مسئله را پیگیری کنیم.

سازمانهای سیاسی ایرانیان برون مرز نیز با انتشار مطالب گوناگون پیرامون این مشکل از دولت آلمان خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کرده در اسناد ایرانیان مقیم این کشور، جمله جمهوری اسلامی ایران را حذف کند. تمام این کوشش ها بی ثمر مانده است.

چون تا کنون هیچگونه از این فعالیت ها به نتیجه نرسیده است و خوانندگان مایلند دلیل اقدام وزارت کشور آلمان را برای تغیر نام ایران بدانند، از ما تقاضا کردند در این زمینه کنکاش کرده و نتیجه بررسی های خود را در نیمروز منتشر کنیم. ما در وهله نخست با دکتر نادر زاهدی معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران تماس گرفتیم. وی در جواب به سئوال ما اظهار داشت، در چند ماه گذشته طی نامه ای به وزارت کشور آلمان، دلیل تغیر تصمیم دولت آلمان را برای ثبت نام کشور ایرانیان مقیم آلمان در اسناد دولتی، خواستار شدم. در این نامه متذکر شدم ایران از هزاره های گذشته تا امروز، ایران نام دارد و به چه دلیل نام آن در اسناد شما به جمهوری اسلامی تغیر داده شده است. متآسفانه اکنون چند ماهی از ارسال نامه من به وزارت کشور میگذرد و تا کنون جوابی در این رابطه بخصوص به من داده نشده، در حالیکه دولت آلمان میداند، من عضوی از اوپوزیسیون ایران در خارج از کشور هستم و دانستن این مسئله برایم ضروری است. وی اضافه کرد چندین بار نیز طی تماس های مختلف از وزارت کشور در خواست جواب کردم که همه آنها بی نتیجه ماند.

نویسنده روی خط آلمان در دوهفته گذشته، دلیل تغیر ثبت نام ایران به جمهوری اسلامی ایران را در اسناد ایرانیان مقیم آلمان از وزارت کشور طی نامه ای خواستار شد. متآسفانه تا روز انتشار این خبر وزارت کشور آلمان که در گذشته از طریق ارسال خبر و مصاحبه ولو کوتاه ثابت کرده با نیمروز همکاری میکند، از جواب به این سئوال خودداری کرده است.

ما برای پیگیری بیشتر با چندین اداره اقامت در ایالات مختلف تماس گرفتیم. همه مسئولین قسمت های ثبت اسناد و صدور اجازه اقامت در جواب به سئوال ما گفتند، دستور از وزارت کشور آمده و ما عین آنرا عمل میکنیم.

اداره اقامت دوسلدورف در این زمینه اظهار داشت، نام ایران از روز انقلاب ببعد به جمهوری اسلامی ایران تغیر کرده و ما تا کنون در اسناد نام کشور را ایران مینوشتیم، اما به احتمال زیاد جمهوری اسلامی وزارت کشور را زیر فشار گذاشته تا از نام جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. خانم اداره اقامت دوسلدورف اضافه کرد، ما چاره ای نداریم و باید دستور وزارت کشور را رعایت کنیم.

ما پا فراتر گذاشته این سئوال را با چند وکیل دادگستری امور بین المللی در میان گذاشتیم.

این آقایان وکلا از جمله (کریستیان کیپه) اظهار داشتند، نام کشور ایران از بدو انقلاب به جمهوری اسلامی ایران تغیر یافته و سازمان ملل متحد پرچم و نام جدید این کشور را پذیرفته است. بنا براین نمیتوان از وزارت کشور آلمان ایراد گرفت، چرا در ثبت اسناد از نام جدید استفاده میکند.

آقای کیپه اضافه کرد، بیش از ۹۰ درصد از مردم ایران در بدو انقلاب به جمهوری اسلامی رآی داده اند و این کشور به نام جمهوری اسلامی رسمیت دارد، سازمان ملل متحد این کشور را با این نام و پرچم جدید برسمیت شناخته و قبول دارد.

وی در جواب به این سئوال که آیا شکایت ایرانیان در سازمانهای بین المللی موردی خواهد داشت و به نتیجه میرسد گفت، از نظر حقوق بین الملل نه، اما اگر اوپوزیسیون بخواهد، میتواند با مطرح کردن این مسئله در جوامع بین المللی بنفع خود بهره گیری کند.

Iradj.rabii@freenet.deThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ww.djar.eu

هیچ نظری موجود نیست: