وزير ايرانی با مدرک جعلی آکسفورد -- نگاه گاردين به مدرک دکترای علی کردان - پنجشنبه 24 مرداد 1387 [2008.08.14]

رابرت تیت
وقتی نمايندگان شکاک مجلس ايران، شايستگی علی کردان را برای احرازمقام وزارت کشور ‏با
ترديدمواجه کردند، او فکر می کرد جواب قاطعی در آستين دارد: و آن مدرک دکترای ‏حقوق از يکی از معتبرترين مؤسسات دنيا، يعنی دانشگاه آکسفورد بود.‏ او حتی مدرک فارغ التحصيلی خود را با سربرگ دانشگاه که بر اعطای «دکترای افتخاری ‏در حقوق» برای گشودن فصل جديدی در مطالعات تطبيقی در حقوق دلالت می کرد، به نمايش ‏گذاشت. پس از آنکه دانشگاه آکسفورد اعطای هرگونه مدرکی به وی را تکذيب کرد، اکنون اين ادعای ‏گزاف، کردان را به دردسر انداخته و دولت محمود احمدی نژاد را شرمسار و خجالت زده ‏کرده است. کردان کمتر از يک هفته پس از دريافت رأی اعتماد برای پست وزارت و پس از دستور علی ‏لاريجانی- رئيس مجلس- برای تشکيل کميته بررسی صحت مدرک وی، با درخواست استعفا ‏روبرو شده است. ‏ وی به عنوان عضو سابق سپاه پاسداران و استاد دانشگاه، هنگامی توانست دربرابر مخالفت ‏های محکم مجلس رأی اعتماد دريافت کند که احمدی نژاد در يک اقدام غيرمعمولی به ‏نمايندگان گفت نامزد وی برای وزارت از حمايت شخص آيت الله علی خامنه ای- رهبر عالی ‏ايران- برخوردار است. ‏ اما فشارها زمانی بالا گرفت که رسانه ها، ايراد برخی نمايندگان مجلس درباره خيالی بودن ‏مدرک وی از دانشگاه آکسفورد و اينکه قابليت علمی او بيش از ديپلم دبيرستان نيست را مورد ‏پيگيری قرار دادند. در هياهوی اين ترديدها و انتقادات، کردان به اميد آرام کردن شرايط به انتشار کپی «مدرک» ‏آکسفورد خود دست زد. اين مدرک که تاريخ ژوئن 2000 را بر روی خود دارد، عنوان می کند که کردان «تلاش ‏فراوانی در فراهم کردن مدارک و مفاد آموزشی از خود نشان داده» است.اين مدرک توسط ‏‏«دانشکده حقوق» به وی اعطأ شده است و سه استاد به نام های ادموند رولز، آلن کوی و پیتر ‏برايانت امضأ کرده اند. انتشار اين مدرک به جای فرونشاندن ترديدها، آتش انتقادات در وب سايت ها را دامن زد. ‏سايت الف وابسته به احمد توکلی- رئيس مرکز پژوهش های مجلس و يکی از منتقدان احمدی ‏نژاد- موضوع را به دانشگاه آکسفورد منتقل کرد که با تکذيبيه اين مؤسسه روبرو شد.‏ اين دانشگاه در اطلاعيه ای اعلام کرد: «دانشگاه آکسفورد هيچ سابقه ای از اعطای دکترای ‏افتخاری و يا هرگونه مدرک ديگری از دانشگاه به آقای علی کردان در اختيار ندارد.»‏ ‏«پرفسور ادموند رولز، پيتر برايانت و آلن کوی همگی زمانی در اين دانشگاه منصبی داشتند، ‏اما هيچيک در دانشکده حقوق مشغول به کار نبوده و چنين مدرکی را امضأ نمی کردند.»‏ سخنگوی دانشگاه اعلام کرد اين مؤسسه مدرک افتخاری را معمولاً به فرهيختگان شناخته شده ‏اعطأ می کند. سايت الف اين اطلاعيه را همراه با «مدرک» کردان که چندين غلط املائی و گرامری نيز از ‏آن گرفته بود در وب سايت خود منتشرکرد. يکی از اين غلط ديکته ها، نحوه نگاشتن کلمه ‏entitle‏ به صورت اشتباه ‏intitle‏ بود. دولت ديروز با مسدود ساختن دسترسی به سايت الف، به مقابله به مثل پرداخت. اين روشی ‏است که عليه ساير سايت های منتقد هم به کار گرفته شده است. احمدی نژاد که از نزديکان کردان محسوب نمی شود، و انتخاب او را از روی مصلحت انجام ‏داده، در انظار عمومی به دفاع از وی پرداخته و گفته است که نبايد وی را بر اساس «يک ‏کاغذ پاره» قضاوت کرد. اين اصطلاحی است که احمدی نژاد معمولاً در رد کردن قطعنامه ‏های شورای امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته ای ايران هم به کار می برد.

هیچ نظری موجود نیست: