پناهندگان ایرانی در خارج تبعه ایران هستند یا تابع حکومت جمهوری اسلامی ؟!! نوشتاری از الاهه بقراط


تابعیت ما «ایرانی» است و نه «جمهوری اسلامی ایران»
.
به کارمند اداره خار جی ها می گویم : «نامه مرا دریافت کردید ؟ آیا به آن ترتیب اثر دادید ؟» می گوید : «بله ، نامه تان ضمیمه پرونده شد ولی کاری از دست من ساخته نیست. من در این مورد تصمیم نمی گیرم». می گویم: « پس چه کسی تصمیم می گیرد؟ چطور شده تا سال 2007 جلوی تابعیت پناهندگان نوشته می شد: ایرانی، و حالا می نویسید: جمهوری اسلامی ایران!» می گوید: «این مدارک در چاپخانه دولتی آلمان تهیه می شوند و آنها چیزی را چاپ می کنند که به آنها ابلاغ شده است». می پرسم: «چه کسی به آنها ابلاغ می کند؟» پاسخ می دهد: «فکر می کنم وزارت کشور». می گویم: «شما متوجه منظورم می شوید؟» او که با حوصله گوش می کند می گوید: «راستش نه، چه فرقی دارد؟» برای او واقعا هم فرقی ندارد و من باید فرق اش را به او توضیح بدهم: «ببینید، در مدرک شناسایی و گذرنامه شما هم در برابر تابعیت نوشته شده: آلمانی، و نه جمهوری فدرال آلمان!» ظاهرا به نظرش منطقی می رسد. ادامه می دهم: «برای یک اسپانیایی و یک سوئدی هم رژیم آن کشور را به عنوان تابعیت نمی نویسند. یعنی نه مشروطه پادشاهی سوئد یا اسپانیا، بلکه می نویسند: اسپانیایی یا سوئدی. همانطور که در نامه ام نوشتم این از نظر زبان و مفهوم هم غلط است. یعنی تابعیت شما، یا همانطور که کنارش به انگیسی و فرانسوی زیر عنوان ملیت آمده است، با سرزمین تعیین می شود و نه با حکومت».

متن کامل در سایت « ژورنالیست » الاهه بقراط : تابعیت ما «ایرانی» است و نه «جمهوری اسلامی ایران

برای تغییر عنوان «جمهوری اسلامی ایران» در پاس پناهدگی۱ نظر:

ناشناس گفت...

topic91, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page]klonopin no prescription[/url], :-( kbz, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page klonopin without prescription *sorry*, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page]xanax 2mg[/url], :-( kpj, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page xanax 2mg online *sorry*, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6]order adipex[/url], :-) ool, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6 order adipex online :-(, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7]buy alprazolam without prescription[/url], :-( pvn, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7 buy alprazolam no prescription :-), [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8]ambien without prescription[/url], ;-( zog, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8 buy ambien no prescription *sorry*