فرازهایی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی هنگام دیدار با گروه های گوناگون ایرانی و رایزنی در باره مسائل روز ایران در لس آنجلس در بیست و دوم دی ماه، در گفتگویی اختصاصی با آقای علیرضا میبدی نیز شرکت کرد. این گفتگو بطور زنده از تلویزیون پارس پخش شد.

در اینجا فرازهایی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به آگاهی شما هم میهنان گرامی می رسانم:

"دنیا نمی داند که با کی باید ارتباط برقرار کند، باید یک مرکز واحد در خارج تشکیل شود و در ارتباط با داخل، با دنیا سخن بگوید.

اختلاف سیلقه وجو دارد، اما یک مرکز واحد باید باشد که دنیا بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

اهداف ایدئولوژیکی اکنون مهم نیست و کسی نباید مدعی تنها نماینده مردم بودن را داشته باشد.

ما باید صدای مردم ایران را در جهان تقویت کنیم. این را باید بصورت جمعی انجام داد. به دنیا باید گفت که با رفتن این رژیم ، در ایران هرج و مرج نخواهد شد.

مردم ایران، مردم ناسپاسی نیستند، اما بیادشان خواهد ماند که کدام دولت خارجی به خواست آنها پشت کرده است.

وقتی مردم می گویند"اوباما، ا.باما، یا با اونا یا با ما! " به آنها می گویند تکلیف خود را با ما مشخص کنید.

تحریم اقتصادی بسیار مهم هست، همان کار که با آفریقای جنوبی شد. جهانیان نباید در بارۀ نوع و چگونگی تغییر نظام سخن بگویند، این تنها بر عهدۀ مردم ایران است که نظام آینده را تعیین کنند.

اگر هم میهنان بدانند که تحریم ها باعث می شود که این رژیم تسلیم خواست آنها شود، حاضرند حتی سختی تحریم را تحمل کنند.

مردم به اوباما و جهانیان می گویند، سی سال با رژیم مذاکره کرده اید، حال بیایید با ما مذاکره کنید.

امروز زمان تعیین تکلیف است. ما باید تکلیف خود را روشن کنیم، دنیا باید تکلیف خود را با روشن کند."نویسنده: کیانوش رشیدی


هیچ نظری موجود نیست: